Skip to content
Menu
Menu

Wil je ook bij ons tuinieren?

Op dit moment is de wachtlijst zo lang dat wij helaas een stop moeten invoeren. U kunt u dus helaas niet meer aanmelden voor een tuin.
 

Je kunt een tuin aanvragen via het inschrijfformulier onderaan deze pagina (de bevestiging krijg je automatisch in je e-mailbox).

Je kunt het ingevulde formulier ook opsturen naar Wilma Buijs, Javastraat 8, 5215 BE, ’s Hertogenbosch en maak € 5,00 over naar de rekening van onze vereniging, NL04INGB0674840976 ten name van ATV de Oosterplas met als vermelding ‘aanvraag tuin’.
Je krijgt een bevestiging van je inschrijving. Je staat dan op de wachtlijst.

Gang van zaken

Vrijkomende tuinen worden aangeboden aan degenen die op de wachtlijst staan, op volgorde van inschrijfdatum. Wie aan de beurt is krijgt te horen welke tuin(en) beschikbaar zijn.
Voldoet de aangeboden tuin niet aan je verwachting, dan blijft je hoog op de wacht lijst staan.
Sommige tuinen hebben een huisje of een kas. Dat is eigendom van de huidige huurder van de tuin.
Hiervoor vraagt hij/zij een overnameprijs.
Door het aanvaarden van de tuin, wordt je lid van ‘Tuinvereniging Oosterplas’.

 

Dan zijn er nog de volgende kosten:

 • € 10,00 entreegeld (eenmalig) bij de eerste tuinhuur
 • € 25,00 contributie voor het lidmaatschap (jaarlijks)
 • € 0,67 grondhuur per m2 (jaarlijks, de hoogte van de grondhuur is gelijk aan de grondhuur die de gemeente aan de vereniging vraagt)
 • € 20,00 borg voor de sleutel van het toegangshek en de kantine/toiletten (eenmalig; dit krijg je terug als je de sleutel inlevert bij huurbeëindiging)
 • € 75,00 borg voor de tuin (eenmalig; dit krijg je terug als je de tuin netjes oplevert bij huurbeëindiging)

De leden verplichten zich om

 • Hun tuin volgens de regels, omschreven in het Huishoudelijk Reglement, te onderhouden.
 • Tweemaal per jaar een zaterdagochtend mee te werken aan algemeen onderhoud aan ons complex, de tuindienst.

Tuinieren is een hobby die veel tijd vraagt. Om je tuin op orde te houden moet je in het groeiseizoen rekenen op zeker zes uur per week.

Inschrijfformulier  Wensen aanvrager

  Indien te koop aangeboden