Skip to content
Menu
Menu

Onderhoud complex

De terreincommissie

De terreincommissie houdt toezicht op het onderhoud van de tuinen en opstallen van de leden. De terreincommissie adviseert het bestuur ook over de klussen die aangepakt moeten worden bij de tuindienst. 

Aanspreekpunt van de terreincommissie is 
Roland de Vries  tel. nr. 06 51421905

Tuincontrole

We willen met z’n allen de tuinen van onze tuinvereniging zo netjes mogelijk houden. 

In het tuinseizoen, uitgezonderd de zomervakantie, controleren daarom twee leden van de terreincommissie regelmatig alle tuinen op achterstallig onderhoud van tuin en opstallen, en opvolgen aardappelschema.
Bij het onderhoud van de tuin hoort ook het knippen van de heg en het schoonhouden van de straat voor je tuin, tot aan het midden van de straat.

Tuinders krijgen bij achterstallig onderhoud tot 3 maal een verzoek om hun tuin binnen 14 dagen op orde te brengen. Als 14 dagen na het derde verzoek nog geen voldoende onderhoud heeft plaatsgevonden, en de tuinder geen dringende reden heeft aangegeven waarom voldoende tuinonderhoud op dit moment niet mogelijk is, adviseert de terreincommissie het bestuur de huurovereenkomst met de betreffende tuinder op te zeggen. Tegen opzegging van het lidmaatschap kan het lid bij het bestuur in beroep gaan.

Als je om welke reden dan ook, een poos niet op jouw tuin kunt werken, laat dat dan even weten. Dan houdt de terreincommissie daar rekening mee.
Mail naar contact@tuinverenigingoosterplas.nl

Tuindienst

Leden zijn verplicht tweemaal per jaar te helpen bij onderhoud van het complex. Van april tot en met september (met uitzondering van de zomervakantie) is er zaterdagochtend, eens in de veertien dagen, van 9.30 tot 12.00 uur tuindienst. Leden krijgen in het voorjaar een overzicht met data waarop zij verwacht worden. Per tuindienst krijg je nog een oproep/herinnering. Een lid van het bestuur is aanwezig en verdeelt de taken en schenkt koffie/thee. Op deze gezellige zaterdagochtenden leer je ook andere tuinders kennen. 

Als je verhinderd bent, moet je je afmelden per mail of bij degene die de tuindienst leidt. Bij afmelding volgt een oproep op een andere datum. Blijft je weg zonder je af te melden, dan volgt een boete van € 15,00. 

Leden die zaterdag onmogelijk de tuindienst kunnen vervullen krijgen een taak, die zij op een ander tijdstip kunnen uitvoeren.
Weigeren van de tuindienst kan een reden voor het bestuur zijn om het lidmaatschap te beëindigen.

Afkopen van de tuindienst is niet mogelijk.

Corvee lijst tuinen 2022

Jaarrooster corvee 2022

Tuinwerkzaamheden tijdens corvee 2022

Voorzieningen water en stroom

Op het terrein staan waterpompen voor algemeen gebruik. De tuinen op het voorste gedeelte kunnen gebruik maken van stroom. De tuinen op het achterste gedeelte kunnen gebruik maken van een aggregaat.

Stroom

  • Op de buitenmuur van de kantine zitten twee stopcontacten. Leden kunnen daar elektriciteit afnemen. Kosten € 2,50 per dagdeel, contant te betalen in de winkel, aan een winkelverkoper of aan een kantinemedewerker. Kabels zijn te leen in de winkel.
  • Voor tuinen die te ver van het stopcontact af liggen is een aggregaat beschikbaar. Het aggregaat is af te halen in de winkel. Kosten € 2,50 per dagdeel, inclusief brandstof, contant te betalen in de winkel of aan een kantinemedewerker.
  • Je kunt ook een stroomabonnement afsluiten voor
    € 10,00 per jaar, te betalen aan de penningmeester: NL04INGB0674840976 ten name van A.T.V. de Oosterplas, o.v.v. stroom tuin + tuinnummer en naam.
  • Bij kortsluiting bel Peter van Schayk, tuin 23, tel. 06 30145689

Het is verboden om elektrische apparaten voor je tuin aan te sluiten op een stopcontact in de kantine (bij kortsluiting krijgen dan ook de koelkast en de vriezer geen stroom).

Water

Langs de paden staan pompen en watertonnen. De pompen worden in het winterseizoen weggehaald, schoongemaakt en in het voorjaar weer teruggeplaatst.

De buitenkraan bij de keukendeur wordt in de winterperiode afgesloten i.v.m. bevriezingsgevaar. De kraan in de hal van de kantine blijft beschikbaar.