Skip to content
Menu
Menu

Tuinregels

Algemene afspraken 

De leden van onze tuinvereniging huren een tuin, zij richten hun tuin in, telen groente, bloemen en planten naar eigen inzicht. Samen houden we ons aan de volgende regels. 

  • Leden kunnen op hun tuin werken op het moment dat hun dat goed uit komt. Ieder heeft een sleutel van de poort. Als er weinig tuinders op het terrein zijn, sluiten de leden de poort als zij binnen zijn en als zij weer vertrekken. Dit om ongewenst bezoek en vandalisme te voorkomen. 
  • Alle tuinders zijn heel terughoudend met het gebruik van chemische insectenwerende middelen. Er worden geen chemische onkruidbestrijders gebruikt. Een aantal tuinders teelt haar/zijn gewassen biologisch. 
  • Tuinders komen niet ongevraagd op een andere tuin en na 23:00 uur is het niet toegestaan op de tuin te verblijven. 

Tuinonderhoud 

Natuurlijk moet ieder zijn of haar tuin netjes onderhouden. De voorwaarden voor onderhoud staan beschreven in ons huishoudelijk reglement. Het betekend in ieder geval: 

  • je tuin onkruidvrij houden 
  • de afrastering en eventuele opstallen onderhouden 
  • de heg op tijd knippen en het straatje voor je tuin onkruidvrij houden 
  • tuinafval afvoeren, dan wel composteren op een composthoop/vat op de eigen tuin.
  • We huren het tuincomplex van de gemeente 
    ’s-Hertogenbosch. In ons huurcontract staan ook een aantal voorwaarden waaraan tuinders zich moeten houden: het is verboden cannabis en dergelijke te telen, kleinvee te houden, de tuin als opslagplaats te gebruiken, wapens op de tuin te hebben, tuinafval te verbranden en op je tuin te overnachten.

Onze terreincommissie ziet hier op toe. Zij controleert de tuinen regelmatig. Bij overtreding of achterstallig onderhoud krijg je bericht. 

Zie ook bij ‘onderhoud tuincomplex’.

Aardappelschema

Leden zijn verplicht zich te houden aan het aardappelplantschema, dat wil zeggen dat aardappelen in een bepaald jaar alleen op de aangewezen strook in de tuin gepoot mogen worden. Dit i.v.m. de verplichte wisselteelt, die voorwaarde is om aardappelziekte zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij de tuincontrole wordt gekeken of aardappelen in de juiste strook staan.

Opstallen

Het plaatsen of verbouwen/vernieuwen van een huisje, kas of pergola moet altijd bij het bestuur aangevraagd worden. Aanvragers krijgen binnen zes weken antwoord. Er zijn richtlijnen voor het bouwen/vernieuwen van opstallen. In het geval van een tijdelijke (plastic) kas zijn er ook voorschriften: maar het plastic mag niet voor 1 februari worden aangebracht en moet voor 1 november verwijderd zijn.

Op een tuin tot 100m² mag geen huisje of kas geplaatst worden.

Op een tuin van 150m² mag een huisje of een kas geplaatst worden.

Op een tuin van 225m² of groter, mag een huisje en een kas geplaatst worden.

Op iedere tuin mag een pergola geplaatst worden.

Aanvraag/voorschriften tuinhuisje

Aanvraag/voorschriften kas

Aanvraag/voorschriften pergola

Keuring mooiste tuin

Ieder jaar wordt een keuringscommissie benoemd, die bestaat uit 3 leden.

Deze commissieleden beoordelen, onafhankelijk van elkaar, drie maal per jaar de tuinen, eenmaal in december, eenmaal in april/mei en eenmaal eind juni, waarbij punten worden uitgedeeld voor toestand gewas, onderhoud, algemene indruk. De tuinder die de meeste punten haalt, wint.

De naam van de winnaar wordt gegraveerd in de beker, die in de kantine staat.

De tien mooiste tuinen krijgen een prijs, in de vorm van een tegoedbon voor de winkel, die ‘s zomers feestelijk wordt uitgereikt. Er is een extra prijs voor de beginnende tuinier.