Skip to content
Menu
Menu

Geschiedenis van ons tuincomplex

In 1962 besluit de gemeente ’s-Hertogenbosch, om in het Oosterplaspark een volkstuinencomplex aan te leggen. De Nederlandse Heidemaatschappij krijgt de opdracht en in 1963 komt het complex gereed. De gemeente vraagt de Heide maatschappij ook om onder haar personeel iemand te zoeken die bereid is een tuinvereniging op te richten. Zo gebeurt het en op 7 februari 1964 wordt de oprichtingsvergadering van ‘Amateur Tuinders Vereniging de Oosterplas’ gehouden met ca. 60 leden.
De vereniging heeft nog geen eigen financiële middelen. Daarom verhuurt de gemeente ’s-Hertogenbosch het complex aan het algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen te Amsterdam. Onze leden betalen hierdoor behalve aan eigen vereniging ook contributie aan het Verbond. Na een aantal jaren zegt ATV de Oosterplas het lidmaatschap van het Algemeen Verbond op, om zelfstandig verder te gaan.

Zelfstandige vereniging

Op 8 december 1978 wordt de oprichtingsacte bij de notaris gepasseerd en krijgt onze vereniging een eigen rechtspersoonlijkheid. In datzelfde jaar wordt het tuincomplex uitgebreid. Er zijn dan ca. 80 tuinen met evenzoveel leden. In de begintijd werden aardappelen en groenten verbouwd om in de eigen behoeften te voorzien. Nu is tuinieren meer recreatie.

Naast groenten en kruiden staan er veel bloemen op onze tuinen. Ook waren in het begin bijna alleen mannen lid van onze
vereniging. Nu vormen onze leden een prettige mix van mannen en vrouwen, jong en oud, met diversiteit in persoonlijke, culturele en maatschappelijke achtergrond.

Niet alleen rozengeur

In de winter van 1965-1966 liep ons complex ten gevolge van een dijkbreuk helemaal onder water. Waar nu de autoweg A2 ligt, liep toen nog een polderdijk. Ook ons clubgebouw is niet gespaard. In de nacht van oud op nieuw 2012-2013 is de kantine tot de grond toe afgebrand. Al snel zijn er plannen gemaakt voor nieuwbouw. En na ruim een half jaar stond er een nieuwe kantine, waar we als vereniging trots op kunnen zijn, bijna helemaal met eigen mensen opgebouwd. Vanuit de kantine worden opnieuw verschillende verenigingsactiviteiten georganiseerd.

Nieuwe naam

In 2018 kiest de vereniging een nieuwe naam:
Tuinvereniging Oosterplas, met een nieuw logo.

Onderlinge contacten tussen tuinders, georganiseerd en ongeorganiseerd, maken van Tuinvereniging Oosterplas een prettige club tuinders, op een tuin waar het goed toeven is.