Skip to content
Menu
Menu

Taken voorzitter Tuinvereniging Oosterplas

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de leden van de vereniging en voor de buitenwereld. Hij/zij heeft de volgende taken: 

  • Algemene leiding van de vereniging 
  • Het leiden van de ledenbijeenkomsten en de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
  • Het initiatief nemen voor toekomstplannen/algemeen beleid, samen met de andere leden van het bestuur. 
  • Contact onderhouden met de leden. 
  • Vertegenwoordiging (woordvoerder) van de vereniging naar buiten. 

Taken lid terreincommissie 

De terreincommissie bestaat nu alleen uit Jan Dammers. We zoeken een lid die de taken samen met Jan Dammers uit wil voeren. 

Taken van de terreincommissie zijn: 

  • In het tuinseizoen (behalve de zomervakantie) eens in de veertien dagen een tuinronde doen, de tuinen beoordelen op achterstallig onderhoud enz. en in overleg beslissen of een bericht aan de betreffende tuinder nodig is. 
  • Het bestuur adviseren over onderhoud van het complex wat door de tuindienst kan worden opgepakt.